Myynti ja myynnin kehittäminen

Nykyaikainen myynti on johtamistehtävä!

Pohditko näitä...

Tunnistatko mikä on asiakkaittesi koko potentiaali? Entä tiedätkö käyttävätkö myyjät aikansa oikeiden, yrityksen strategian kannalta tärkeiden asiakkuuksien parissa?
Entä käyvätkö he oikeanlaista dialogia - esittelevätkö tuotteita vai auttavatko asiakasta tekemään parempaa bisnestä?
Ovatko asiakkaat myyjän asiakkaita vai yrityksen asiakkaita? Entä asiakkuuksiin liittyvät tiedot, ovatko ne myyjien takana vai yrityksen käytettävissä?

Tuotemyynnistä arvon myyntiin

Nykyaikainen myyjä myy sitä mitä asiakas tarvitsee - ei välttämättä sitä mitä asiakas pyytää. Hän myy muutosta ja liiketoimintahyötyjä - mutta toimittaa tuotteita ja palveluja.

Miksi näin?

Asiakas on oman liiketoimintansa expertti, mutta meidän myyjinä tulee tuntea oma alueemme ja kyettävä ymmärtämään millainen tuote, ratkaisu, tai palvelu todella auttaa asiakasta ja tuo selkeitä liiketoimintahyötyjä - ja kyettävä se viestimään.

Myynti on johtamistehtävä

Tähän ei päästä kalvosulkeisilla tai tuoteominaisuuksia luettelemalla. Tulevaisuuden myyjä on monipuolinen liiketoimintaosaaja joka saavuttaa asiakkaan luottamuksen, ymmärtää nopeasti liiketoimintaa ja tavoitteita ja tunnistaa miten hän ja edustamansa tuotteet, ratkaisut ja palvelut auttavat näiden toteutumisessa.

Tulevaisuuden myyjä osaa viestiä muutostarpeen, muutoksen ja sen asiakkaalle tuoman arvon - ja kehittää omaa osaamistaan jokaisella asiakaskäynnillä. Myynti on johtamistehtävä. Myyjän tulee kyetä johtamaan asiakkuutta, asiakastiimiä ja myyntihankkeita. Hänen tulee pystyä viestimään sekä asiakkaan että oman yrityksensä johdolle.

Asiakkuudenhallinta

Myynti panostaa strategisiin tärkeisiin asiakkuuksiin - itsestään selvää. Miten varmistamme että näin on myös käytännössä?
Tunnemmeko asiakkaiden potentiaalin ja oman asemamme asiakkuudessa? Miten varmistamme että tavoiteasetantamme on oikein ja että hyödynnämme koko potentiaalin? 
Miten olemme organisoineet asiakastiedon keräämisen ja onko se helposti hyödynnettävissä?

Asiakkuudenhallinta ja asiakastiedon hyödyntäminen on kiinteä osa myynnin toimintamallia - mutta miten tämä tehdään käytännössä?

Ensin nopeat voitot

Myynnin, asiakastyön ja asiakkuudenhallinnan projektin ei tarvitse olla suuri, aikaa vievä tai kallis. Käymme yhdessä läpi tilanteesi, teemme suunnitelman ja otamme nopeat voitot samalla kun varmistamme myynnin ja sidosryhmien sitoutumisen. Tunnistamme miten ratkaisunne ja palvelunne edistävät asiakkaan liiketoimintaa, rakennamme viestin ja käsikirjoituksen, ei tuote-esitykselle, vaan bisneskeskustelulle jolla kartoitamme asiakkaan tilanteen, haasteet ja tavoitteet. Näin pystymme linkittämään arvolupauksemme asiakkaan toimintaan ja tavoitteisiin

Lue lisää blogeista.

Ota yhteyttä niin katsotaan mitkä ovat ensimmäiset askeleet.