Oivalla, ratkaise ja kehitä liiketoimintaa

EXcite + SOlve + Evolve => EXSOE

Exsoe Oy on teknologian ja digitaalisten ratkaisujen liiketoimintalähtöisen hyödyntämisen asiantuntija. Exsoen osaamisaluetta on tietotyön, myynnin, asiakkuuden- ja palvelunhallinnan, projektien ja johtamisen kehittäminen teknologian mahdollistamien uusien toimintamallien ja tapojen avulla.

  • Oivaltaa - mikä on keskeistä asiakkaan saaman lisäarvon ja hyödyn kannalta
  • Ratkaista - prioriteetit ja miten teknologiaa soveltamalla ja toimintatapoja kehittämällä parhaiten tuetaan asiakasarvoa
  • Kehittää - arvioida jatkuvasti toimintaa ja asiakkaiden tarpeita, tunnistaa ja soveltaa parhaita käytäntöjä. 

Myynnin muutoksen, johtamisen ja kehittämisen palvelut

Tunnistaako myyjäsi mikä on asiakkaittesi koko potentiaali? Entä käyttävätkö he aikansa oikeiden, yrityksen strategian kannalta tärkeiden asiakkuuksien parissa? Entä millainen on asiakaskäynti - millaista dialogia asiakkaan kanssa käydään?

Nykyaikainen myyjä tuntee asiakkaan liiketoiminnan ja myy mitä asiakas tarvitsee tehdäkseen parempaa liiketoimintaa.

Lue lisää myynnin, muutosjohtamisen ja kehittämisen palveluista.

Projektitoiminnan johtamisen ja kehittämisen palvelut

Ajantasainen ja luotettava tieto on keskeisessä roolissa projektitoiminnassa ja sen kehittämisessä. Projektitoiminnan kehittämisessä Exsoe tarjoaa konsultointi- ja käyttöönottopalveluja yhteistyössä Derigo Oy:n kanssa. Derigon kehittämä Pro3®-järjestelmä on tehokas työkalu sekä asiakasprojektien että sisäisten prosessien seurantaan ja hallintaan.

Projektitoiminnan kehittämisen palveluista ja Pro3-järjestelmästä lisää klikkaamalla.

Digitaaliset toimintatavat

Sinulla on CEM/CRM ja O365 lisenssit ja käytössäsi lukuisa joukko palveluita - mutta saatko lisenssimaksuista täyden hyödyn liiketoiminnallesi? Koetko että CEM/CRM on vajaakäytössä? Entä tietotyö, koetko että tiedot ovat hajallaan (toivottavasti ei sentään hukassa), ja niiden etsimiseen menee turhaa aikaa?

Kiinnostaako 100+ % tuottavuusloikka?  

Moderni työ on nopeatempoista, verkostomaista yhteistyötä tavoitteena arvon tuottaminen asiakkaalle. Digiaaliset työkalut mahdollistavat sujuvan arjen, paremman palvelun ja huikean tuottavuusloikan - kun teknologia valjastetaan uusien toimintatapojen tukemiseen liiketoimintalähtöisesti.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä niin selvitetään yhdessä millainen tuottavuusloikka on sinulle mahdollinen!